پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


2 کوشک و مجموعه بناهای قاجاری قلعه بمپور مرمت شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 12 آذر 1397 ساعت: 13:39
به گزارش خطوط پروازی، مدیر پایگاه قلعه بمپور از مرمت و حفاظت دو کوشک و مجموعه بناهای قاجاری موجود در کنار قلعه بمپور و در محوطه باغ خالصه خبر داد و گفت: «در کنار مرمت‌های صورت‌گرفته فضاهای مورد نیاز به‌منظور ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و ایجاد نمایشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و همچنین نمایشگاه فعالیت‌های اجرایی پایگاه فراهم شده است.» مجموعه بمپور درحالی از سال 1394 با نظر مساعد معاونت میراث فرهنگی سازمان و اداره کل پایگاه¬های میراث فرهنگی به عنوان پایگاه ملی معرفی شد که در طول دو سال و نیم فعالیت اجرایی در این مجموعه، پس از بررسی های اولیه و گردآوری اطلاعات مورد نیاز فرایند حفاظت های اضطراری آغاز شد. محسن کیهان‌پور مدیر پایگاه قلعه بمپور و عضو هیئت علمی گروه مرمت و معماری دانشگاه سیستان درخصوص اقدامات حفاظت، سامان‌دهی، مرمت و تجهیز پایگاه با هماهنگی اداره کل امور پایگاه‌های میراث فرهنگی و معاونت میراث فرهنگی سازمان گفت: «در طول دو سال و نیم فعالیت اجرایی در این مجموعه، پس از بررسی های اولیه و گردآوری اطلاعات مورد نیاز فرایند حفاظت های اضطراری آغاز شد.» او افزود: «دو کوشک و مجموعه بناهای قاجاری موجود در کنار قلعه و در محوطه باغ خالصه، مورد حفاظت و مرمت قرار گرفتند که علاوه بر ایجاد دفتر پایگاه، فضاهای مورد نیاز به منظور ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و ایجاد نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی، همچنین نمایشگاه فعالیتهای اجرایی پایگاه نیز فراهم شد.» به گفته کیهان پور، در همین خصوص علاوه بر انجام برخی فعالیتها با نگاه حفاظت پیشگیرانه، همچون تعیین و تعریف مسیر بازدید، هدایت آبهای سطحی ناشی از بارندگی و استحکام بخشی‌های ضروری، پس از تهیه طرح اقدام به مرمت بخشی از باروی محیطی قلعه و برج شماره دو در قلعه شد. به طوری که در بخش دیگری از این فعالیتها زیرساختهای مورد نیاز در امر گردشگری همچون سرویس بهداشتی، تعیین حریم و اخذ سند برای عرصه ی بلافصل مجموعه از دیگر اقداماتی است که صورت گرفته است. مدیر پایگاه قلعه بمپور تاکید کرد: «پایگاه تلاش کرده است علاوه بر فعالیتهای مکلف خود نسبت به سازمان متبوع، از ظرفیتهای موجود محلی ذینفع و ذی نفوذ در این ارتباط از جمله؛ انجمن دوستداران میراث فرهنگی، شهرداری و شورای شهر، ادارات مختلف دولتی، گروه‌های مردمی در مساجد شیعه و اهل سنت و بخشداری بمپور بهره‌مند شود.»