پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


تاکيد بر حفظ و بهره‌برداري مجدد از بناهاي باارزش کشور
تاريخ خبر: پنجشنبه، 14 دی 1396 ساعت: 11:30
به گزارش سفرنیوز ، معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به کارخانه صنعتي ريسباف اصفهان گفت: ­متاسفانه­ ميراث فرهنگي معاصر ­به شدت مورد تخريب و تهاجم سوداگران قرار گرفته است. محمدسعيد ايزدي در نشست پاياني از دفتر پانزدهم سلسله نشست هاي موضوعي شرکت عمران و بهسازي شهري ايران گفت: متاسفانه ميراث فرهنگي­­معاصر کشور به شدت در حال تخريب است و بايد اين آثار ارزشمند مورد توجه ويژه قرار بگيرد. ايزدي­ افزود: در افکار عمومي اين گونه تلقي مي شود که ميراث و آثار ارزشمند بايد متعلق به دوران خاصي از تاريخ و حداقل 1300 سال از عمر آن گذشته باشد . معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه بايد به سمتي برويم که موضوع بهره برداري مجدد به جريان ملي تبديل شود اظهار داشت: اين جريان سازي زماني اتفاق مي افتد که براي آن بتوانيم­ سياستي مدون تنظيم کنيم، تا کنون در اين رابطه­ مطالب و مطالعات زيادي انجام شده است و مي توانيم سياستي را مدون به تمام استان ها ابلاغ کرده و مسيري قانونمند براي آن در نظر بگيريم. همچنين ايزدي با بيان اينکه با توجه به اينکه تجربه هاي خوبي در زمينه بهره برداري مجدد در کشور داشته ايم تصريح کرد: اين در حالي است که در مورد نياز و ضرورت بهره برداري مجدد از بناها و ساختمان هاي­ ارزشمند در کشور اطلاع رساني خوبي صورت نگرفته و تنها منجر به­ برگزاري نشست در سطوح­ دانشگاه ها شده و متاسفانه جامع حرفه اي کشور از اين رويدادها اطلاعي ندارند. وي افزود: بايد اين تجربه ها را اطلاع رساني کرد و در بوته تحليل و نقد قرار داد تا بتوانيم نقاط­ قوت و ضعف اين سياست حفظ و نگهداري بناهاي ارزشمند شناسايي شود و در کنار آن نيز تجربه هاي جهاني را­ مورد بهره برداري قرار دهيم. ايزدي با اشاره به اينکه بايد از طريق تشکيل کمپين ها و تقويت نهادهاي غير دولتي سياست بهره برداري مجدد از آثار و بناهاي­ ارزشمند اطلاع رساني شود گفت: امروز بايد ضمن راه اندازي کمپين ها و تقويت اين سياست در عرصه گسترده تري در جامعه قدم برداريم. وي ادامه داد: آينده کشور در اين حوزه در دستان شما متخصصين است که بايد مطالبه گر باشيد و به دنبال مطالبه در حوزه بهره برداي مجدد از اين ساختمان ها باشيد. معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به بحث توسعه شهري گفت: ابزارهاي بازآفريني شهري نقش خيلي موثري در ارتقاء کيفيت زندگي در شهرها دارد و در بازآفريني شهري کارخانه ريسباف اصفهان نقش جدي براي برآورده کردن کمبودهاي شهر در عرصه هاي فرهنگي، هنري و برگزاري رويدادهاي مختلف و مورد نياز شهر اصفهان داشته­ که لازمه اين امر تحقق جريان سازي اين سياست در کشور است. ايزدي با اشاره به اينکه در برنامه طراحي ريسباف بايد به چند وجه توجه جدي داشته باشيم اظهار داشت: در بحث برنامه بازآفريني مجموعه ريسباف حتما بايد به مقياس گسترده تر اثر در مقياس شهر و سرزمين حتي ملي آن توجه ويژه اي داشته باشيم. که اگر به اين مقياس گسترده توجه نشود محدود مي شويم و طرح و برنامه ما کارآيي لازم را نخواهد داشت. معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش به بحث ساختاري اشاره کرد و گفت: در بحث تجربيات دنيا براي مواجه با چنين پديده هايي ساختار و تشکيلات روشني مشاهده مي شود پس ما نمي توانيم کارخانه ريسباف را بدون اينکه نقش آفرينان اصلي، محوري و متولي آن شناخته شده باشد دست به طراحي و بهره برداري از اين مجموعه عظيم بزنيم. وي با بيان اينکه بايد نقش همه دستگاه هاي درگير در بهره برداري مجدد و بازآفريني کارخانه ريسباف به طور دقيق مشخص شود اظهار داشت:­ بايد تلقي سازمان ميراث فرهنگي از اين کارخانه را بدانيم و يک نهاد متولي مستقلي براي بازآفريني ريسباف اصفهان داشته و بخش خصوصي محور بوده و نمي توان متکي به دولت بود چرا که دولت مشکلات خاص خود را دارد و نبايد اين مجموعه در طراحي و بازآفريني و بهره برداري تحت تاثير دولت قرار بگيرد.