پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


مصوبه جدید درباره موضوع گشت ارشاد
تاريخ خبر: چهارشنبه، 30 شهريور 1401 ساعت: 15:42
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه درباره گشت ارشاد در مرحله ابلاغ دارد. محمدمهدی اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، درباره لزوم اصلاح روش های گشت ارشاد، اظهار کرد: این مساله می تواند مورد بحث و نقد قرار بگیرد. در موضوعات روشی، باب گفت‌وگو باز است. هر قانونی تا قانون است، باید اجرا شود، ولی در عین حال می تواند مورد نقد قرار گیرد و اصلاح شود و این هیچ ایرادی ندارد. در این موضوع شواری عالی انقلاب فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار شده و مصوبات خوبی دارد و فکر می کنم با ابلاغ این مصوبات، شیوه های جدیدی را در این عرصه خواهیم داشت. البته این موضوع ربطی به قضایای اخیر نداشته است و در خرداد و تیر وزارت فرهنگ، وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط بررسی های خود را انجام دادند. الان یک مصوبه جدیدی در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرحله ابلاغ است . فکر می کنم با این مصوبه، بسیاری از این انتقادات و اشکالات مرتفع می شود و فضای همدلی را در اجرای قانون خواهیم داشت. وی ادامه داد: این بحث روزهای اخیر چه ربطی به خدشه به امنیت مردم یا وحدت ملی دارد؟ بدخواهان به دنبال مسیر انتقاد نیستند. اکنون صداوسیما و رسانه ها نقد خود را مطرح می کنند و کسی با آنها مگر مخالف است؟ ما انتقادات را به رسمیت می شماریم و هر ایرانی نسبت به قوانین می تواند نقد داشته باشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا روش های گشت ارشاد اصلاح خواهد شد، تاکید کرد: نگفتم روش گشت ارشاد اصلاح می شود. الان در پلیس این موضوع به گشت امنیت اخلاقی تغییر نام پیدا کرده است. پلیس قانون خود دارد که آن را اجرا می کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در شیوه های نوینی به کار می گیرد تا حداکثر رضایت عمومی را به همراه خواهد داشت.