پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


همکاری های متقابل اردبیل و باکو برای مدیریت گردشگری سلامت
تاريخ خبر: شنبه، 31 فروردين 1398 ساعت: 12:18
به گزارش خطوط پروازی، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: «با رایزنی های انجام شده توسط مدیر کل میراث فرهنگی استان با معاون رئیس جمهوری آذربایجان مقرر شد تا گردشگری سلامت با همکاری های دولتی دو کشور مدیریت شود.» صغری فرشی تصریح کرد:«با رایزنی های انجام شده توسط مدیر کل میراث فرهنگی استان با معاون رییس جمهور آذربایجان مقرر شد تا گردشگری سلامت با هماري هاي دولتي دو شور مدیریت شود.» وی افزود: «گردشگری سلامت از جمله برنامه های اصلی اداره کل میراث فرهنگی استان است که با تاکید استاندار محترم در این خصوص برنامه های ویژه ای در سال جاری از جمله پزشي آبدرماني و ساماندهي حمل و نقل انجام خواهد گرفت.» معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: «برنامه های گردشگری سلامت با محوریت اداره کل میراث فرهنگی در سطح استان در حال انجام است اما تحقق اهداف ما در این حوزه نیازمند همکاری مجموعه هایی چون دانشگاه علوم پزشکی و اداره ل حمل و نقل و پایانه است.»