پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


بازنگری بازارهای هدف گردشگری انجام شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 26 فروردين 1398 ساعت: 12:41
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری از پایان طرح"بازنگری و بهنگام‌سازی بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران" خبر داد. محمد ابراهیم لاریجانی با بیان اینکه شناسایی بازارهای هدف برای هر مقصد گردشگری یک ضرورت برای حرکت و اقدام آگاهانه در حوزه برنامه‌ریزی و بازاریابی است افزود: در همین راستا "طرح بازنگری و بهنگام‌سازی کشورهای بازار هدف جمهوری اسلامی ایران" در دستور کار این دفتر قرار گرفت. او در خصوص نکات متمایز این طرح خاطرنشان کرد: در این طرح نسبت به طرح‌های مشابه پیشین، سطح‌بندی کشورهای بازار هدف ایران رعایت و به ترتیب اولویت در چهار سطح اقدام آنی، اقدام کوتاه‌مدت، اقدام میان‌مدت و اقدام بلند‌مدت دسته‌بندی شده است. به گفته لاریجانی این ابتکار به سازمان متبوع کمک می کند تا بر اساس منابع در اختیار بتواند برنامه‌های آینده خود را در سطوح مختلف تنظیم و ساماندهی کند؛ از طرفی اولویت کشورها بین سطوح و در درون هر سطح کاملا مشخص است. مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری در خصوص روند تهیه "طرح بازنگری و بهنگام‌سازی کشورهای بازار هدف" اظهار داشت: برای تهیه این طرح 13 شاخص کلان تعیین و زیرشاخص‌های هر یک برای ارزیابی کشورها تعیین شد. به گفته او در گام بعد ضریب شاخص‌های کلان توسط اساتد دانشگاهی و صاحبنظران صنعت گردشگری مشخص و داده‌ها برای 84 کشور مطرح در صنعت گردشگری دنیا گردآوری و کمی‌سازی شد. لاریجانی در پایان گفت: کشورهای بازار هدف بر اساس روش‌های آماری رتبه‌بندی در قالب 30 کشور اولویت‌دار برای بازار هدف انتخاب و برای آن‌ها سطح‌بندی و اولویت‌بندی چهارگانه انجام شد؛ اقدامات متناظر برای هر سطح از کشورهای بازار هدف نیز تعیین شد که در سال جاری دردستور کار قرار خواهد گرفت.