پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


سرپرست پايگاه ميراث فرهنگی ماسوله منصوب شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 19 فروردين 1398 ساعت: 12:55
به گزارش خطوط پروازی، طی حكمی از سوی محمدحسن طالبيان معاون ميراث فرهنگی كشور پيام شاعف به عنوان سرپرست پايگاه ميراث فرهنگی ماسوله منصوب شد. اين حكم از سوي شهرود اميرانتخابي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گيلان طي مراسمي به پیام شاعف ابلاغ شد. اميرانتخابي در اين مراسم گفت: با توجه به اينكه ارسال پرونده شهرك تاريخي ماسوله براي ثبت جهاني امسال مهم ترين اولويت اداره كل ميراث فرهنگي گيلان است، خواستار پيگيري و رعايت ضوابط و نظارت هاي بيش از پيش پايگاه ميراث ماسوله براي حفظ و نگه داشت اين اثر جهاني در گيلان هستیم.