پايگاه اطلاع رسانی گردشگری سفر نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

SAFARNEWS.COM


کارگاه آموزشی حفاظت و مرمت فرش های دستباف در مجموعه نیاوران برگزار شد
تاريخ خبر: يکشنبه، 12 اسفند 1397 ساعت: 13:03
به گزارش خطوط پروازی، کارگاه آموزشی حفاظت و مرمت فرش های دستباف به همت واحد حفاظت و مرمت در دو بخش نظری و عملی در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار شد. این کارگاه آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی و عملی مسئولین موزه ها، امنای اموال و کارشناسان این مجموعه و جمعی از دانش آموختگان رشته حفاظت و مرمت با تمرکز بر حوزه تخصصی حفاظت و مرمت فیزیکی فرش دستباف در این مجموعه برگزار شد. محمدحسین سیف استاد مرمت فرش دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان، در این کارگاه یک روزه به مباحثی پیرامون آشنایی با آسیب های فرش از جمله بیدزدگی و راه های پیشگیری آن، استحکام بخشی موقت جهت شستشو و مرمت فرش، انواع سربندی ریشه ها، دوخت شیرازه های طبیعی و متصل، چرم دوزی کناره های طولی و غیره پرداخت. در ادامه، شرکت کنندگان موارد آموزشی مرمت و استحکام بخشی فرش را به صورت عملی تجربه کردند. خاطر نشان می سازد پیرو برنامه ریزی به عمل آمده، آموزش های تخصصی در حوزه حفاظت و مرمت با رویکرد ارتقای مهارت های حرفه ای موزه داران این مجموعه در حوزه محل خدمت با مباحث گوناگون ادامه خواهد داشت.