کلید حل مشکلات مالی مردم در دست گلزار؟!
يکشنبه، 16 دی 1397     ساعت: 11:35
بانی فیلم: جوایز میلیونی مسابقه «برنده باش» و برنامه ریزی شرکت کننده ها برای این جوایز از همان ابتدا به یکی از سوژه های مهم در رسانه ها تبدیل شد و هر هفته برخی از رسانه ها به نوعی به این موضوع می پردازند و نقد ها و نظراتی هم در این باره مطرح می کنند. از جمله اینکه نظر مجری درباره اینکه با پنج میلیون تومان هم می توان برنامه ریزی های اساسی کرد، چندان قابل قبول نیست و با توجه به میزان تورم با این مبالغ کار چندان جدی و مهمی نمی توان انجام داد. کلید حل مشکلات مالی مردم در دست گلزار؟! اما نکته جالب این مسابقه شرکت کننده هایی هستند که هر کدام با رسیدن به نقطه امن اول و دریافت جایزه پنج میلیون تومانی برنامه ریزی های جالب و مهم و اساسی دارند. از جمله در برنامه قبلی که دو نفر از شرکت کننده ها که به نقطه امن اول رسیدند، برای پنج میلیون تومان برنامه های بسیاری داشتند. از جمله کمک به هزینه درمان بیمارانی که می شناختند، پرداخت اقساط و راه اندازی مشاغل و از همه ممهمتر کارآفرینی. این در حالی است که پیش از این و در قسمت های ابتدایی این مسابقه که سوالات به قدری آسان بود که اغلب شرکت کننده ها به مبالغی چون چهل، شصت و هشتاد میلیون می رسیدند، برنامه های کمتری داشتند و مجری هم خیلی روی این مسئله تاکید نداشت. یا در یکی دو برنامه قبل که یکی از شرکت کننده ها اظهار کرد که با این مبلغ خیلی کار چندانی نمیشه کرد، اعتراض مجری را در پی داشت. گرچه در طول این مدت اغلب شرکت کننده ها یا برای پرداخت اقساط و بدهی های خود وارد این مسابقه می شدند و یا خرید اتومبیل و خانه! اما در این میان عده ای هم حضور داشتند که انگیزه های دیگری در کنار دریافت جایزه داشتند. اما درصد بالایی از شرکت کننده ها به دلیل مشکلات اقتصادی وارد این مسابقه می شوند. از این رو کمتر شاهد همکاری برنده ها با پویش هموطن که این مسابقه راه اندازی کرده هستیم. چون اغلب می آیند که بتوانند دست خالی از این مسابقه بیرون نروند که از حق نگذریم مجری هم خیلی در این زمینه با شرکت کننده ها همراه شده و تلاش می کند تا اغلب آنها به نقطه امن اول رسیده و دست خالی از مسابقه بیرون نروند و حداقل جوایز این مسابقه را دریافت کنند. البته در این میان به نظر می رسد که مجری گاهی هم با اراده خود و بدون کسب تکلیف از اسپانسر و تهیه کننده تن به این نوع کمک ها می دهد. به عنوان مثال در یکی دو برنامه قبل یکی از شرکت کننده ها اعلام کرد که به مدت یک هفته به اتفاق دخترش به طور ۲۴ ساعت برای حضور در مسابقه تلاش کرده اند! اما آنچه که در این میان حائز اهمیت است، با توجه به مشکلات اقتصادی که مدتی است دامن افراد متوسط جامعه را گرفته و روز به روز هم این شرایط بدتر می شود، عده ای برای پرداخت اقساط و یا مخارج درمان بیماری و جراحی و رفع مشکلات مالی زندگی خود به هر طریقی وارد مسابقه می شوند تا بتوانند با دریافت جوایز آن بخشی از مشکلات خود را رفع کنند. به عنوان مثال در برنامه های گذشته شاهد بودیم که فرد شرکت کننده برای جراحی پای مادرش و یا چشم های خودش و مسائلی از این دست وارد این مسابقه شد تا بتواند مبلغ جایزه را برای این منظور هزینه کند. از این رو بر خلاف نظر مجری که مدام در برنامه مطرح می کند، مهمترین و نخستین دلیل حضور شرکت کننده ها در این مسابقه جایزه است؛ نه محک زدن و بالا بردن سطح معلومات و اطلاعات عمومی! مهمتر اینکه شرایط زندگی در جامعه امروز به قدری سخت شده که اغلب شرکت کننده ها در طول یک هفته تمام تلاش خود را بکار می گیرند که در این برنامه حضور پیدا کرده و بتوانند جوایزی را کسب کنند که این موضوع جای تأمل بسیار دارد!