لغو مجوز فعالیت یک شرکت خدمات مسافرتی در خراسان رضوی
يکشنبه، 2 دی 1397     ساعت: 13:39
به گزارش خطوط پروازی، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از لغو مجوز فعالیت شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری صالح سیر فریمان خبر داد. یوسف بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری این اداره کل، با بیان این مطلب افزود: «با توجه به بررسی پرونده این شرکت و عدم پیگیری برای رفع نواقص مجوز فعالیت این شرکت لغو شد.» او درباره دلایل لغو مجوز فعالیت این شرکت اظهار کرد: «عدم تکمیل ضمانت نامه بانکی، عدم تمدید پروانه بهره برداری، عدم حضور مدیرعامل و مدیر فنی در محل دفتر، عدم ارسال آمار و گزارش عملکرد از جمله دلایل لغو مجوز فعالیت این شرکت است.» بیدخوری ادامه داد: «پیرو بند یک رای نوزدهمین جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر و شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی استان و به استناد ماده ۱۱ و ۲۰ و ۲۲ آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی مصوبه هیئت وزیران و ماده ۲۹، ۴۲،۴۳،۴۵ ،۴۶ و ۵۰ مقررات اجرایی انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوبه سال ۱۳۹۵ مجوز فعالیت آن شرکت لغو می شود.» او با بیان این که محل شرکت در شهر فریمان است، یادآورشد: « این شرکت باید ضمن جمع آوری تابلو سردر و علائم و هر گونه نام و نشان از فعالیت در زمینه فعالیت های مندرج در بند ۱۰ ماده یک آیین نامه مذکور خودداری کند.»