عرصه و حریم 8 اثر تاریخی استان مرکزی تعیین می شود
شنبه، 1 دی 1397     ساعت: 13:23
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: «8 اثر تاریخی در شهرستان های اراک، ساوه و زرندیه تعیین عرصه و حریم می شوند.» علیرضا ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی این استان، با اعلام این خبر گفت: «تعیین عرصه و حریم کلیسای مسروپ مقدس، حمام علیای سنجان، مسجد شبستان سنجان، بقعه پیر مراد آباد و یک خانه تاریخی در شهر اراک، تکیه جهان بیگ و آب انبار میرزا حسین عاملی در شهرستان ساوه و تپه سرقلعه مامونیه در شهرستان زرندیه در جهت حفظ و جلوگیری از تعدی های آگاهانه و سهوی در دستور کار قرار گرفته و تا پایان سال به تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور می رسد.» او افزود: «گرچه تمام آثار تاریخی دارای اهمیت خاص و منحصر به فرد خود هستند اما آثاری مانند کلیسای مسروپ مقدس اراک که از همزیستی مسالمت آمیز ادیان ابراهیمی در طول تاریخ روایت ها و حکایت ها دارند از اهمیت خاص تری برخوردارند و از فرهنگی سخن می گویند که احترام به عقاید و اقلیت ها یک اصل ریشه دار و باور عمومی در آن بوده است. تاریخ نه چندان بلند شهر اراک گرچه از طول کوتاهی برخوردار است اما عرض فرهنگی آن از پیشینه فکری منسجم و والایی سخن می گوید که احترام به اقلیت های مذهبی یکی از اصول آن بوده است. کلیسای مسروپ مقدس یکی از طلایه داران تاریخی همزیستی مسالمت آمیز شهروندان بوده است.» او افزود: « به همین خاطر این اثر از ارزش فوق العاده ای برای سازمان میراث فرهنگی برخوردار است و با تعیین و ثبت عرصه و حریم آن می توان امیدوار بود از هر گونه گزند زمانه در امان بماند.» ایزدی خاظر نشان کرد: «ثبت ملی آثار تاریخی استان و در ادامه تعیین عرصه و حریم آنها به صورت مستمر و بدون وقفه انجام خواهد گرفت تا حداقل حفاظت های ماهوی از این آثار صورت گیرد و روزنه امیدی برای پایداری آنها باشد.»