شناسایی 66 محوطه باستانی در سمیرم
يکشنبه، 18 آذر 1397     ساعت: 13:03
به گزارش خطوط پروازی، اولین فصل بررسی باستان‌شناختی بخش مرکزی شهرستان سمیرم به شناسایی 66 محوطه باستانی انجامید. محمدحسین طاهری سرپرست هیئت باستان شناسی با اعلام این خبر گفت: «شهرستان سمیرم در انتهایی ترین مرزهای جنوبی استان اصفهان قرار دارد و از جهت شرق با استان فارس از جنوب با استان کهگیلویه و بویر احمد و از طرف غرب با استان چهارمحال و بختیاری هم مرز است.» این دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تهران افزود: «نظر به ضرورت انجام بررسی های دقیقتر و روشمند در این شهرستان و با هدف بررسی و شناسایی محوطه های باستانی این منطقه این پروژه انجام شد.» طاهری گفت: «نتایج اولیه حاکی از شناسایی ۶۶ محوطه از دوران پارینه سنگی تا دوره شمس آباد مانند تل سربازی،دوره باکون-لپویی و بانش مانند محوطه های نوروزعلی، شتر خوس و مش نبی تا دوران تاریخی اسلامی و قرون معاصر است که ازآن جمله میتوان به محوطه های تپه سرهنگ،تپه گل آقاجی و چندین محوطه دیگر اشاره کرد.» او افزود: «همچنین در ادامه این فعالیت ها پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه پیش از تاریخی گل افشان در بخش مرکزی شهرستان سمیرم صورت گرفت و نقشه برداری این محوطه نیز به منظور ثبت آن به سرانجام رسید.» اولین فصل بررسی باستان شناختی بخش مرکزی شهرستان سمیرم و تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه گل افشان با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام شد