واکنش عیسی کلانتری به شایعات بارورکردن ابر‌ها
دوشنبه، 12 آذر 1397     ساعت: 12:43
باشگاه خبرنگاران: عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیستدر واکنش به خودداری ایران از انتشار سند INDC در معاهده آب و هوایی پاریس، اظهار کرد: ما تمامی اسناد را منتشر کردیم، ضمن اینکه تعهداتی که دولت ایران برای کنفرانس پاریس مطرح کرده، مقدار کاهش کربن آن به مراتب کمتر از دستورات مقام معظم رهبری بوده و هیچ جای نگرانی در این رابطه وجود ندارد. رئیس سازمان محیط زیست افزود: اگر دستورات مقام معظم رهبری تا سال ۲۰۳۰ اجرا شود، باید حدود ۷۳۰ میلیون تن از تولید کربن کاهش دهیم، در صورتی که تعهدات ما با ۴ درصد ۷۲ میلیون تن کربن و با ۱۲ درصد ۲۲۰ میلیون تن کربن می‌باشد؛ یعنی به مراتب کم‌تر از تعهدات برنامه ششم و دستورات مقام معظم رهبری است. کلانتری با بیان اینکه این سند در اختیار همگان قرار دارد، گفت: برای ما این موضوع مشخص شده وقتی دستورات مقام معظم رهبری و مصوبه برنامه ششم انجام شده، در نتیجه تعهدات ما در سال ۲۰۳۰ به مراتب کمتر از پایان برنامه ششم می‌شود، ضمن اینکه اگر دستورات رهبری درباره کاهش شدت و کاهش مصرف انرژی هم اجرایی شود به مراتب بیشتر از مقدار موجود می‌شود. وی درباره شایعات فضای مجازی مبنی بر بارورکردن ابرها، خاطر نشان کرد: صاحب نظر این موضوع سازمان هواشناسی است که با توجه به بررسی‌های این سازمان در شرایط موجود کشور شاید بتوان در استان‌هایی مانند؛ گیلان و مازنداران ابر‌ها را بارور کرد، اما مکان‌های دیگر که در حال حاضر نزدیک به ۴۰ سال ما در آنجا ایستگاه داریم و حتی ۲ میلی متر هم بارندگی آن افزایش نیافته است.