بازدید باستان شناس آلمانی و سوئدی از تپه حصار دامغان و سیلک کاشان
پنجشنبه، 1 آذر 1397     ساعت: 09:03
به گزارش خطوط پروازی،یک گروه باستان شناس آلمانی و سوئدی به سرپرستی دکتر هارت موت نیمان و همراهی لیلا هنرمند جهت بازدید از آثار تاریخی و باستانی ایران شامل تپه حصار دامغان و تپه سیلک کاشان به مدت 16 روز در ایران حضور دارند. این گروه باستان شناسان در ادامه بازدید و بررسی شماری از شاخص ترین آثار باستانی و تاریخی کشورمان به دامغان، سفر و از تپه باستانی تپه حصار بازدید کردند. این گروه از باستان شناسان و زبان شناسان آلمانی و سوئدی به سرپرستی دکتر هارت موت نیمان و همراهی لیلا هنرمند جهت بازدید و بررسی تپه ها، مساجد و محوطه های باستانی برجسته کشور - از جمله ارگ بم، شهر سوخته زابل، تپه سیلک کاشان، معماری اسلامی یزد - به مدت 16 روز در ایران حضور دارند. ر پایه اعلام میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان، بازدیدی از مجموعه تپه حصار دامغان به عنوان اثر منتخب استان سمنان در پنجمین روز از حضور این گروه از باستان شناسان و زبان شناسان در ایران شکل گرفت. از زمان کاوش های پروفسور اشمیت در تپه حصار، این محوطه به عنوان یکی از محوطه های مبنا برای شناسایی فرهنگ های همزمان در فلات مرکزی ایران مورد استناد باستان شناسان است. گفتنی است: سیلک یکی از محوطه های باستان شناختی مهم فلات ایران است که در حدود 5500 سال پیش از میلاد یکی از قدیمی ترین سکونتگاه های فلات مرکزی ایران در آن به وجود آمد.