بهبود اقتصاد مازندران با گردشگری مزرعه
چهارشنبه، 23 آبان 1397     ساعت: 09:00
به گزارش خطوط پروازی،گردشگری مزرعه به عنوان یکی از مهم ترین و جدیدترین انواع گردشگری در دنیاست که درآمد زیادی دارد. در این نوع گردشگری، گردشگر در فعالیت های زراعی و دامی با کشاورز و دامدار مشارکت و زندگی می‌کند و نکته جالب توجه این است که در کنار زندگی کردن با کشاورز، با فرهنگ زراعی و دامی آشنا می‌شود و از فرآیند آن اطلاع پیدا کرده و آن را باز نشر می‌دهد. اگر گردشگری مزرعه در مازندران اتفاق بیفتد بی‌شک مهاجرت معکوس مهم ترین مزیت آن خواهد بود. در گردشگری مزرعه، گردشگر با محیط زیست آشنا شده بنابراین به آن ضربه نمی‌زند و همچنین با آداب، رسوم و فرهنگ کشاورزی و روستایی آشنا می‌شود. سیدرضا موسوی استاد گردشگری دانشگاه مازندران با اشاره به گردشگری مزرعه به عنوان یکی از مهم ترین انواع گردشگری گفت: با توجه به پراکندگی جغرافیایی و طبیعی که کشور ما از آن بهره مند است به خوبی می‌توان بر روی صنعت گردشگری به صورت علمی کار و سرمایه گذاری کرد. وی مهاجرت معکوس را از مزیت های گردشگری مزرعه عنوان کرد و یادآور شد که در این نوع گردشگری، روستاییان دیگر به شهر مهاجرت نمی‌کنند و اینکه با ایجاد اشتغال خانگی از جمله تولید لبنیات اقتصاد خانواده شکوفا می‌شود. وی تصریح کرد: طبق بررسی‌ها و مطالعات، اوج درآمد کشورهای اسکاندیناوی در بخش گردشگری مزرعه بوده و کشور اتریش دارای ۱۲۱ هزار واحد اقامتی در حوزه گردشگری کشاورزی است. استاد دانشکده میراث فرهنگی و گردشگری نوشهر با اشاره به اینکه جغرافیای بی نظیر و طبیعی منطقه کجور، کلاردشت و البرز مرکزی استعداد گردشگری مزرعه را به خوبی دارد، تاکید کرد: در حال حاضر بخش گردشگری کشاورزی ما مغفول مانده است بنابراین اگر در کشور و خصوصا منطقه شمال به این نوع گردشگری بها داده و توجه شود مهاجرت معکوس روی می دهد. کسانی که سال های گذشته به علت درآمد کم از روستا به شهر آمده اند وقتی ببینند که اقتصاد روستا بهتر شده است به روستای خود بازمی‌گردند زیرا هر انسانی دوست دارد به گذشته خود بازگردد.