اولین محوطه مشترک انسان های اولیه و هوشمند دنیا کشف شد
شنبه، 19 آبان 1397     ساعت: 09:43
به گزارش خطوط پروازی،استاد دانشگاه کمبریج و سرپرست هیات باستان شناسی محوطه تاریخی گفت: براساس تحقیقات و مشاهدات در محوطه باستانی باوه یوان کرمانشاه می توان گفت این محوطه به صورت مشترک توسط نئاندرتال ها (انسان های اولیه) و هوموساپینس (انسان هوشمند) استفاده می شده این در حالیست که تاکنون در دنیا محوطه ای کشف نشده بود که استفاده مشترک این دو گونه انسانی را ثابت کند. این خبر در بخش اولین محوطه مشترک انسان های اولیه و هوشمند دنیا و اولین محوطه مشترک انسان های اولیه و هوشمند دنیا در ایران می باشد. به گزارش ایرنا، سامان حیدری گوران در نشست خبری افزود: بر این اساس، احتمال امتزاج و خویشاوندی نئاندرتال ها و هوموساپینس ها که در دنیا اتفاق افتاده باشد، می رود که اگر این موضوع ثابت شود در دنیا اتفاق بزرگی رخ داده است. به گفته وی، مباحث تخصصی و تجزیه و تحلیل های آماری از نئاندرتال ها و هوموساپینس ها و دلایل از بین رفتن نئاندرتال ها اکنون در دنیا بسیار داغ است. گوران گفت: با توجه به احتمال حضور نئاندرتال ها در فلات ایران بر مبنای کشفیات پیشین و اثرات زندگی این انسان ها در آسیای مرکزی و تاجیکستان از جمله 11 اسکلت در کردستان عراق، اولین پژوهش ها در سال 89 و 90 آغاز شد و برای اینکه بتوانیم به نتیجه برسیم آرام آرام شروع به مطالعه زیست و کاوش ها تا عمق چهارمتری در منطقه ناودرمن به معنای منطقه محصور شده بین کوهستان در 40 کیلومتری کرمانشاه شد. استاد دانشگاه کمبریج گفت: طی این مدت حدود 260 غار و پناهگاه صحرایی در مساحت حدود 150 کیلومتر کشف شد و شواهد زیست محیطی همچون ابزار سنگی و استخوان حیوانی در این محوطه حکایت از زندگی نئاندرتال ها می داد. وی درباره اولین دندان انسان نئاندرتال در ایران که طی روزهای گذشته، کشف شد، گفت: برای کسب اطلاعات بیشتر از این دندان با هشت میلی متر طول، مطالعات آغاز و سی تی اسکن انجام شد که این مطالعات نزدیک به یک سال طول کشید و مشخص شد دندان به صورت قطعی مربوط به کودک 6 ساله نئاندرتال است ولی جنسیت آن مشخص نیست. گوران گفت: این دندان براساس آزمایش های سن سنجی مطلق رادیو کربن 14، دارای سنی ما بین 42 تا 45 هزار سال است و این نئاندرتال متعلق به جوامع نئاندرتال نزدیک به عصر حاضر محسوب می شود. وی افزود: میزان کمی از جرم روی دندان را برداشتیم تا بدانیم آخرین غذایی که این کودک خورده و حتی به دلیل شیری بودن دندان، آخرین غذای بلع شده توسط مادر کودک چه بوده که می توان به یافته هایی از نوع غذاهای آن دوران و گونه گیاهان تغذیه ای دست یافت. وی با بیان اینکه مطالعات DNA دقیق ترین مطالعات ژنتیکی است که در مورد این دندان انجام شده، گفت: مطالعات تکمیلی در مورد این دندان در حال انجام است. به گفته وی این دندان، ششمین دندان شیری یا نیش انسان های نئاندرتال در دنیاست که پیش از این در کشورهای اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و بلژیک کشف شده است. این باستان شناس افزود: نئاندرتال ها انسان های کاملا اروپایی بودند که ژن آن ها به آفریقا وارد نشد و تنها نمونه بسیار کمی طی چند سال قبل در مصر و مراکش کشف شد. این انسان ها 39 تا 41 هزار سال پیش از بین رفته اند. اولین نشانه ها از نئاندرتال های اولیه به حدود 130 تا 230 هزار سال پیش در اروپا برمی گردد و تحقیقات نشان می دهد به تدریج به سمت شرق پراکنده شده اند.