هزینه ثبت نام اربعین برای زائران کاهش یافت
شنبه، 21 مهر 1397     ساعت: 10:00
هزینه ثبت نام اربعین به تاثیر از نوسانات نرخ ارز، کاهش یافت و قیمت آن به 371 هزار و 880 تومان رسید. این مطلب برای اطلاع شما از کاهش هزینه ثبت نام اربعین نگارش شده است. مرتضی آقایی ـ مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت ـ با اشاره به تغییر نرخ ارز در سامانه نیما که مبنای محاسبه هزینه های ارزی سفر اربعین است، به ایسنا گفت: هزینه ثبت نام سفر اربعین اصلاح شد و از 386,267 به 371,880 تومان رسید. بنابر اعلام قبلی سازمان حج و زیارت، این هزینه شامل ویزای عراق، بیمه، امداد و حق کارگزار زیارتی برای ثبت نام می شود. شهریار حیدری ـ دبیر ستاد اربعین ـ نیز گفته است: کاهش قیمت ارز خللی در ثبت نام اربعین ایجاد نمی کند و هر قدر که قیمت دلار و متناسب با آن هزینه ویزای عراق کاهش پیدا کند، مابه التفاوت آن از طریق سازمان حج و زیارت به مردم بازگردانده می شود، به همین دلیل مردم منتظر ارزان تر شدن دلار نباشد و ثبت نام خود را انجام دهند.