نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران ـ ایتالیا برگزار می‌شود
پنجشنبه، 19 مهر 1397     ساعت: 11:02
به گزارش خطوط پروازی، نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران ـ ایتالیا با طرح مباحثی در زمینه تجارب حفاظت و مرمت سنگ، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بانک اطلاعاتی پاسارگاد، طراحی ملاط‌ها و... توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار می‌شود. در بخش نخست این نشست حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، کلودیو پروسپری پورتا معمار متخصص در حفاظت و مرمت و سرپرست هیأت ایتالیایی ، کارلو یوسائی مرمت گر موسسه عالی حفاظت و مرمت رم، یاکوپو روسو معمار متخصص در مستند سازی از موسسه عالی حفات و مرمت رم و فرزانه گرامی مسئول مرکز اسناد پایگاه میراث جهانی پاسارگاد سخنرانی خواهند کرد. دومین بخش این نشست تخصصی با سخنرانی پارسا پهلوان پژوهشگر ، کارلوتا روبینا روتولو و کلاریسا پیلاتو دانشجویان حفاظت و مرمت از موسسه عالی حفاظت و مرمت رم همراه است. در ادامه زهره حسینی کارشناس ارشد حفاظت و مرمت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد ، النا دی سانتیس معمار متخصص در حفاظت و مرمت از موسسه عالی حفاظت و مرمت رم و مارکو کازالدی مهندس عمران موسسه عالی حفاظت و مرمت رم مباحثی را در خصوص فعالیت هایشان ارائه می دهند. نشست تخصصی تجارب مشترک حفاظت و مرمت ایران – ایتالیا ساعت 9تا 15روز یکشنبه 22مهر ماه در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود. فعالیت های مشترک علمی در پایگاه میراث جهانی پاسارگاد براساس تفاهم نامه مشترک بین ایران و ایتالیا و برمبنای تفاهم نامه مشترک با موسسه عالی حفاظت و مرمت ( ISCR ) انجام گرفت.