بازدید از موزه‌ها در روز پارالمپیک برای معلولان و جانبازان رایگان است
پنجشنبه، 19 مهر 1397     ساعت: 10:59
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی گفت: «بازدید از موزه‌ها در روز پارالمپیک برای معلولان و جانبازان رایگان است.» محمدرضا کارگر مدیر کل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی، با اعلام این خبر افزود: «با توجه به درخواست رئیس کمیته ملی پارالمپیک، به مناسبت روز ملی پارالمپیک بازدید از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی، برای جانبازان و معلولان رایگان است.» او افزود: «جانبازان و معلولان در روز سه شنبه 24 مهر روز ملی پارالمپیک به همراه یک نفر از اعضای خانواده می توانند از موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی به صورت رایگان بازدید کنند.»