مرکز آموزش بین‌کارگاهی هتل بین‌المللی قم افتتاح شد
چهارشنبه، 18 مهر 1397     ساعت: 13:30
به گزارش خطوط پروازی، مرکز آموزش بین‌کارگاهی هتل بین‌المللی قم با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم افتتاح شد. حمید یزدانی، مدیرکل میراث فرهنگی این استان در آیین افتتاحیه مرکز آموزش بین کارگاهی هتل بین المللی قم گفت: «اين مركز به منظور گسترش تامين نيرو انـسانی ماهر مورد نياز تاسیسات گردشگری ايجاد می‌شود که با نظـارت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان فعاليت می کند.» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قم ادامه داد: «توسعه و رقابت در صنعت گردشگری در جهان به حدی است نمي توان به سادگي از کنار آن گذشت، آموزش برای كسب مهارت، ارتقاء دانش و افرايش توانمنـدي ها از جملـه اصـولی اسـت كـه غفلت از اين اصول ضربات جبران ناپذيری به صنعت گردشگری وارد خواهد سـاخت.» حمید یزدانی افزود: «در رقابت جهانی برای جذب گردشگران، نیروی انسانی آموزش دیده از جمله ضرورتهای توسعه گردشگری است.» او با بیان این که فعالیت در حوزه گردشگری صرفاً داشتن تأسیسات ساختمانی نیست خاطر نشان کرد: «تشریفات و آموزش مفاهیمی مانند برخورد با مشتری و ارائه خدمات مطلوب باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.» یزدانی با اظهار خرسندی از افتتاح این مرکز آموزشی اظهار کرد: «سیاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمایت از هر اقدام مثبتی است که موجب تقویت صنعت گردشگری خواهد شد.»