نیروی انسانی متخصص، سرمایه اصلی حوزه گردشگری کشور است
دوشنبه، 16 مهر 1397     ساعت: 13:53
به گزارش خطوط پروازی،مدیرکل امور استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور نیروی انسانی متخصص را سرمایه اصلی حوزه گردشگری دانست. سید محسن دلبری مدیرکل هماهنگی امور استان ها روز چهارشنبه 11 مهر 97 در جلسه شورای معاونین اداره کل میراث فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: استان ها برای توسعه گردشگری باید بیشترین اتکای خود را به نیروی متخصص داشته باشند. در تمام استان ها اقدامات شاخصی برای رونق گردشگری انجام می شود اما در این بین تلاش نیروهای متخصص و دلسوز توانسته موتور محرکه رشد و توسعه گردشگری هر منطقه باشد. در مقابل هر کوتاهی و سهل انگاری ضربه ای به طرح های توسعه است. دلبری خواستار رعایت قوانین و ضوابط و توجه به اصول اداری در پیشبرد برنامه ها و اهداف شد و اضافه کرد: انتظار می رود مدیران استانی با رعایت ضوابط و اصول فنی و به ویژه رعایت قوانین، اهداف و سیاست های ابلاغی را پیش برند. او با تاکید به اینکه گردشگری محور توسعه کشور است، اضافه کرد: رونق گردشگری نیازمند مشارکت تمامی حوزه ها و تعامل سازنده استان ها با یکدیگر و همچنین با سازمان میراث فرهنگی است. جذب سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی از جمله مهم ترین اهداف سازمان است. دلبری متذکر شد: انتظار می رود تمامی استان ها اهتمام خود را برای جذب سرمایه بخش خصوصی در راستای تقویت تاسیسات گردشگری به کار گیرند.