کارگاه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد می‌شود
دوشنبه، 16 مهر 1397     ساعت: 13:12
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه فردوسی گفت: «کارگاه و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی در دانشگاه فردوسی ایجاد می‌شود.» ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی این استان، در مراسم امضای تفاهم نامه که امروز با حضور معاون اداره‌کل و هیئت رئیسه دانشگاه در دانشگاه فردوسی برگزارشد، گفت: «این تفاهم نامه شامل 26 ماده است که طی 5 سال اجرا خواهد شد و در صورت تفاهم قابل تمدید است.» او با اشاره به ضرورت امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: «رویکرد با توجه به اشتراک پژوهشی که بین اداره کل و دانشگاه فردوسی وجود دارد استفاده از ظرفیت و قابلیت علمی دانشگاه در راستای توسعه گردشگری ، ترویج صنایع دستی و حفظ میراث فرهنگی است.» مکرمی فر این تفاهم نامه را کاربردی عنوان کرد و گفت: «برابرقانون یک درصد از کل بودجه های اداره کل به پژوهش اختصاص می یابد که تلاش می کنیم پژوهش های اداره کل از سوی دانشگاه انجام شود.» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی یادآورشد: «تنها نهادی و دستگاهی که نیاز به انجام تشریفات قانونی ندارد و می توانیم قرارداد منعقد کنیم دانشگاه است.» او با بیان این که همکاری علمی دانشگاه با اداره کل در زمینه بازآفرینی بافت تاریخی مشهد اجرا خواهد شد، ادامه داد: «هم چنین از سوی اداره کل اعتباری برای ایجاد کارگاه و نمایشگاه دائمی صنایع دستی در دانشگاه پیش بینی شده که فضایی برای فعالیت هنرمندان صنایع دستی و آموزش صنایع دستی به دانشجویان علاقه مند قرار خواهد گرفت.» مکرمی فربا بیان این که همکاری های زیادی بر مبنای این تفاهم نامه انجام خواهد شد، افزود: «دانشگاه در برنامه احیای توس با اداره کل همکاری خواهد داشت، هم چنین در باز زنده سازی مکان رخدادهایی که در شاهنامه نقل شده است نیز همکاری خواهد داشت.» احمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: «اگر چه اکنون دانشگاه فردوسی و میراث فرهنگی به لحاظ سازمانی تفکیک شده اند اما ما معتقدیم ماهیت فرهنگی – پژوهشی این اداره کل و دانشگاه یکسان است و هر چه تعامل بشتری داشته باشیم راندمان دو طرف بیشتر می شود، هم چنین هر آن چه تعامل کنیم ، قدرت چانه زنی ، فرهنگ مجسم و ملموس ما بیشتر می شود.» او ادامه داد: «با انتصاب مکرمی فر در اداره کل اقدامات خوبی در زمینه همکاری دانشگاه و میراث فرهنگی صورت گرفته و اکنون در نتیجه چندین ماه تعامل تفاهم نامه امضا شد، و فصلی جدیدی از همکاری های علمی و پژوهشی بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی آغاز شده است.» این تفاهم نامه همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی و کار آفرینی در حوزه‌های وظایف سازمانی مشترک است. براساس تفاهم نامه امضا شده همکاری، تعامل و هم افزایی در ارتقاء کمّی و کیفی فعالیت های پژوهشیِ موضوع وظایف و تکالیف قانونی دانشگاه و اداره کل در حوزه های میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و اهتمام و تشریک مساعی در بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی و کارشناسی استان (مشتمل بر تمامی واحدهای تابعه اداره کل و دانشگاه ( شامل: دانشکده ها، پژوهشکده ها و کانون های فرهنگی) در راستای بقا و رقای میراث فرهنگی مادی و معنوی و توسعه پایدار صنایع دستی و گردشگری در اقتصاد معیشتی جامعه از اهداف این تفاهم نامه است. ه چنین مدت زمان اجرای تفاهم نامه 5 سال و حسب نیاز و با توافق طرفین قابل تجدید نظر و تمدید خواهد شد