پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر
دوشنبه، 16 مهر 1397     ساعت: 11:55
پنجمین همایش روز ملی روستا و عشایر در روز سه شنبه 17 مهرماه در محل همایش‌های «تلاش» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد و در همایش فعلی مصادیق عملیاتی شده اشتغال پایدار روستایی و عشایری را به جامعه معرفی خواهیم کرد، همچنین تولیدات کارآفرینان برتر روستایی به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.