حفاظت از باغ سیب کرج براساس دو سند بالادستی لازم الاجراست
چهارشنبه، 11 مهر 1397     ساعت: 13:29
به گزارش خطوط پروازی، معاون میراث‌فرهنگی گفت: «حفاظت از باغ سیب کرج و کاخ مروارید براساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی و ثبت ملی این اثر در فهرست میراث ملی لازم الاجراست.» محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی کشوربا بیان این مطلب افزود: «آثاری که در فهرست میراث ملی به ثبت می رسند واجد ارزش هایی هستند و باید براساس قوانین مربوط به ثبت، مورد حفاظت و نگهداری قرار گیرند.» او تصریح کرد: «ثبت ملی آثار در فهرست میراث ملی با در نظر گرفتن منافع ملی عامه انجام می شود، باغ سیب کرج نیز از جمله آثاری است که ثبت آن با خواست و اراده مردم و براساس وظایف ذاتی سازمان میراث فرهنگی مبنی بر حفظ آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی به انجام رسیده است.» طالبیان گفت: «حفاظت از این اثر طبیعی همچنین در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است، بنا بر این موارد و مصوبات قانونی، سازمان میراث فرهنگی از ثبت ملی این اثر دفاع خواهد کرد و بی شک دادگاه صالحه نیز منافع ملی را بر منافع دستگاهی ارجحیت خواهد داد.» معاون میراث فرهنگی اضافه کرد: «اجرای مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان یک سند بالادستی برای همه دستگاه ها لازم الاجراست و عجیب است که بنیاد مستضعفان بدون توجه به اسناد بالادستی برای خارج کردن باغ سیب از ثبت ملی اقدام کرده است.»