اقوام شیرازی در سواحل شرقی آفریقا
يکشنبه، 25 شهريور 1397     ساعت: 08:39
به گزارش خطوط پروازی،شیرازی نام قومی از ساکنان سواحل شرق قاره آفریقاست که عمدتاً در زنگبار، پمبا و مجمع‌الجزایر قمر زندگی می‌کنند. بیشتر اقوام ایرانی در زنگبار به "شیرازی" معروف هستند. نام خانوادگی شیرازی یکی از افتخارات بزرگ هر زنگباری است و منزلت اجتماعی را در پی دارد. این قوم مهاجرت کرده، چگونه و در چه زمانی به آنجا مهاجرت کردند خود بحث مفصلی دارد. در "سفرنامه برادران امیدوار" که این دو برادر با اهالی زنگبار اطلاعاتی را کسب کرده‌اند، اهالی گفته اند که اجداد آنها یک قوم شیرازی-کازرونی بودند از نسل فردی به نام حسن، که وی از کازرون به دیار زنگبار مهاجرت کرد و پایه های حکومت شیرازی‌ها را بوجود آورد. قوم شیرازی نزدیک به چند صد سال حاکمیت زنگبار را در دست داشتند که دوره‌ای درخشان بوده‌است.زبان بومی زگبار سواحیلی نام دارد که برخی از واژه‌های کازرونی در آن موجود است.