جلسه مشترک باستان‌شناسان آذربایجان غربی و اردبیل برگزار شد
پنجشنبه، 22 شهريور 1397     ساعت: 09:22
به گزارش خطوط پروازی، در این جلسه هم اندیشی باستان شناسان دو استان در خصوص موضوعات پژوهشی باستان شناسی انجام پذیرفته در دو استان توضیحاتی ارائه کرده و نتایج پژوهش های انجام شده را تبیین کردند. در ادامه این جلسه پیشنهادهایی برای انسجام بیشتر موضوعات باستان شناسی از طرف اعضای نشست جمع بندی شد که مهم ترین این پیشنهادات عبارتند از انجام نشست های هم اندیشی مشترک بصورت شش ماهه (دوره ای) در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل، ارسال لوح های فشرده ، گزارشات و نتایج مطالعاتی باستان شناسی در استانهای مذکور، تعریف پروژه های مشترک در حوزه مطالعات باستان شناسی و رشته های مرتبط، راه اندازی مجدد خانه باستان شناسی در استانهای آذربایجان غربی و اردبیل، بهره گیری از توان باستان شناسان دو استان بصورت بازدیدهای میدانی در حین کاوش و مشارکت در کاوش های علمی باستان شناسان استانی، اقدام به انتشار نتایج پژوهش ها توسط استانهای موضوعه نشست، تشکیل کمیته های بررسی مشترک در زمینه پرونده های ثبتی و حرایم آثار، برگزاری نمایشگاه های مشترک از نتایج یافته های پژوهش های باستان شناسی. پس از برگزاری نشست؛ باستان شناسان استان اردبیل بهمراه باستان شناسان استان آذربایجان غربی از موزه باستان شناسی ارومیه بازدید کردند.