چهار پیشنهاد برای افزایش رضایت گردشگران ساحلی
سه شنبه، 20 شهريور 1397     ساعت: 10:17
به گزارش خطوط پروازی،مقاصد ساحلی یکی از عمده ترین مقاصد تابستانی مردم به شمار می روند و بر همین اساس، برنامه ریزان گردشگری تلاش می کنند . نیازمندی های گردشگران را در نزدیکی سواحل طراحی و اجرا کنند. این برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ساحلی را می توان از طریق در نظر گرفتن دقیق تر سیستم های اجتماعی و زیست محیطی و ارتباط آنها انجام داد. در نتیجه، یکی از عوامل مهم و اساسی در افزایش تعداد گردشگران در مناطق، وجود تسهیلات و خدمات موردنیاز گردشگران است. نتایج یک تحقیق دانشگاهی درخصوص سواحل گیلان نشان می دهد، مقاصدی که سطح بالایی از امکانات، خدمات و سایر عوامل مورد سنجش را دارند، میانگین رضایت گردشگران از آن مقاصد نسبت به مقاصد دیگر بالاتر است. باتوجه به میانگین رضایتمندی هر ۱۰ منطقه مورد بررسی در این استان، محققان اعلام کرده اند که رضایتمندی از این مقاصد در سطحی پایین قرار دارد. عبدالرضا رکن الدین افتخاری، یاسر رمضان نژاد و مهدی پورطاهری در این پژوهش با تاکید بر اینکه متولیان امر باید به توسعه بیشتر مقاصد برای جذب گردشگر بیشتر و اطمینان بخشی از سفر دوباره گردشگران و همچنین پیشنهاد سفر به این مقاصد به دیگران، توجه بیشتری داشته باشند، ۴ پیشنهاد را برای توسعه بیشتر مقاصد گردشگری ساحلی این استان و در نتیجه افزایش رضایت گردشگران ارائه کرده اند؛ توجه بیشتر دولت به گردشگری و تخصیص اعتبارات عمرانی بیشتر به گردشگری ساحلی؛ جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در گردشگری ساحلی؛ اصلاح قوانین و آیین نامه ها در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد سازمان های غیردولتی (NGO) در زمینه حفاظت از محیط زیست در راستای افزایش کیفیت محیطی مقاصد گردشگری ساحلی این پیشنهادات هستند. چرا رضایت گردشگر مهم است؟ این پژوهش همچنین ضمن یادآوری اینکه رضایت کلی گردشگر و قصد گردشگر برای بازگشت تا حدی توسط ارزیابی اش از ویژگی های مختلف مقصد است، نشان می دهد که عملکرد یک مقصد، با تجزیه و تحلیل رضایت بیان شده از طرف گردشگر از جنبه های مختلف مقصد مشخص می شود. در واقع، اگر گردشگران مقصدی ویژه را انتخاب کنند و از تجربه سفر خود راضی برگردند، بی شک آشنایان و اطرافیان خود را به سفر به آن مقصد تشویق می کنند و تمایل خود گردشگران نیز برای بازگشت و بازدید مجدد از آن مقصد افزایش می یابد. به عبارت دیگر، تعریف و تمجیدهای گردشگران از مقصد یادشده در بسیاری از موارد تاثیر بیشتری بر جذب گردشگران دارد و نسبت به ابزارهایی نظیر تبلیغات و... بهتر عمل می کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، بالاترین میزان رضایت از ابعاد سنجیده شده به خدمات امنیتی و کمترین آن به اطلاع رسانی در مقاصد گردشگری ساحلی مربوط است. در مجموع این پژوهش نشان می دهد میزان رضایتمندی گردشگران ساحلی استان گیلان همچون سطح رضایت گردشگران در سایر تحقیقات انجام گرفته، در سطح پایینی قرار دارد. همچنین توزیع فضایی در این پژوهش نشان می دهد مقاصد ساحلی واقع در شرق گیلان نسبت به مرکز و غرب گیلان توسعه چندانی نیافته اند و هر چه از شرق به سمت مرکز و غرب استان پیش می رویم، سطح توسعه یافتگی بیشتر می شود. شاید دلیل مساله یادشده این است که گردشگران در بدو ورود به گیلان ابتدا وارد شهرستان رشت می شوند که در مرکز استان واقع شده است و سپس به دلیل تمایل برای بازدید از آستارا و سرعین مسیر خود را به سمت غرب گیلان ادامه می دهند؛ بنابراین، مرکز و غرب گیلان پذیرای گردشگران بیشتری نسبت به شرق گیلان است. همین حضور گردشگر بیشتر به توسعه بیشتر مقاصد گردشگری ساحلی در مرکز و غرب گیلان منجر شده است که نتایج مقایسه میانگین رضایت از این مقاصد نیز گویای این امر است و بالاترین رضایت گردشگران از مقصد گردشگری ساحلی گیسوم اعلام شده که در غرب استان واقع شده است.