امضای تفاهم‌نامه همکاری بین میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی و انجمن ایرانی همکاری با یونسکو
دوشنبه، 19 شهريور 1397     ساعت: 11:34
به گزارش خطوط پروازی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان جنوبی گفت: «تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان جنوبی و انجمن ایرانی همکاری با یونسکو از سوی حسن رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی این استان و محمدرضا مجیدی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن ایرانی همکاری با یونسکو امضا شد.» علی شریعتی منش معاون میراث فرهنگی این اداره کل افزود: «بر اساس این تفاهم نامه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی و انجمن ایرانی یونسکو در قالب مطالعه، پژوهش های کاربردی و ترویجی، شناخت، اشاعه و معرفی میراث فرهنگی و طبیعی در سطح ملی و فراملی از توانمندی های متقابل یکدیگر بهره مند خواهند شد.» همکاری مشترک در شناسایی موضوعی مواریث با قابلیت ثبت ملی و بین المللی در استان خراسان جنوبی، همچنین تهیه و تدوین پرونده و اسناد مرتبط با آن، همکاری و تلاش در جهت تکمیل فرآیند ثبت آثار موجود در فهرست اولیه یونسکو در استان خراسان جنوبی، همچنین تهیه و تدوین پرونده و اسناد مرتبط با آن، همکاری و تلاش در جهت شناسایی رسته های گوناگون صنایع دستی، دانش های بومی و حکمت های محلی، آداب و رسوم و رسومات فرهنگی، مفاخر و مشاهیر، میراث مکتوب و... مانند نظام بهره گیری از انرژی های پاک در تاریخ (آسباد ها، سدها و آسیاب ها) در خراسان جنوبی، خوراکی های خراسان جنوبی و... همکاری مشترک تلاش در جهت پایش آثار ثبت شده در فهرست جهانی در استان خراسان جنوبی از مفاد این تفهام نامه است.» او افزود: ضمن این که تهیه گزارش های ادواری مرتبط با پایش در جهت اجرایی شدن مواد کنوانسیون 1972 و مصادیقی از این دست، همکاری مشترک در تدوین بسته های آموزشی، برگزاری کارگاه ها و آموزش های مرتبط از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.» شریعتی منش اظهار امیدواری کرد: «با اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه گامهای موثری در ارتقاء فرهنگ و شناخت پیشینه کهن خراسان جنوبی برداشته شود.»