قرار بازداشت ۲ وکیل تایید شد
دوشنبه، 19 شهريور 1397     ساعت: 10:55
خبرگزاری ایرنا: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اعتراض قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل دادگستری که ۲۷ مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند را رد و قرار بازداشت آن‌ها را تایید کرد. محمدحسین آقایی، وکیل مدافع شعله سعدی اظهار داشت: به قرار بازداشت صادر شده از سوی شعبه بازپرسی دادسرای امنیت اعتراض کرده بودیم که این اعتراض برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شد. این وکیل دادگستری افزود: شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، اعتراض موکل مرا به قرار بازداشت صادره از سوی شعبه بازپرسی رد و آن را تا ۲۷ شهریور تایید کرده است. وکیل مدافع قاسم شلعه سعدی اضافه کرد: بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کرده بود و البته بازپرس منتظر گزارش نهایی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط پرونده است و بر اساس گزارش مرجع مذکور تصمیم گیری می‌کند. پیام درفشان، وکیل مدافع آرش کیخسروی نیز در گفت: وگو با خبرنگار قضایی ایرنا از رد شدن اعتراض موکلش به قرار بازداشت شعبه بازپرسی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب خبر داد. آرش کیخسروی و قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است.