نگاهی به گردشگری «زبان»
شنبه، 17 شهريور 1397     ساعت: 15:29
به گزارش خطوط پروازی،سفر به منظور یادگیری آموزشی یک بخش رو به رشد در زمینه گردشگری بین المللی است. منطقه خراسان و به نقل از نیوز، محققان اظهار کردند: انتخاب مقصد سفر در میان دانشجویان، گردشگری زبان و یادگیری است. به طور خاص، گردشگری زبان، مهارت های ارتباطی و یادگیری زبان های خارجی را توسعه می دهد و درک بالقوه آن، موضوعی است که توجه اندکی به آن شده است. این مطالعه تلاش می کند تا این شکاف را با تجزیه و تحلیل اهداف رفتاری در هنگام انتخاب مقصد سفر برای یادگیری مهارت های زبانی پر کند. محققان در این بررسی برنامه تجربی دانشجویان را در سفر به اسپانیا برای یادگیری زبان اسپانیایی مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند که سفر به خارج از کشور فرصتی برای یادگیری و تعامل با دیگر فرهنگ هاست. سفر به منظور یادگیری زبان، مزایا و معایب خاص خود را دارد و همچنین مشتریانی با ویژگی هایی متمایز خواهد داشت. متقاضیان این نوع سفرها معمولا جوان هستند. این سفرها معمولا زمانی انجام می شود که متقاضیان سطح متوسط مهارت در زبان مورد نظر را بدست آورند. به طور کلی، گردشگری زبان اکثرا برای تمام دانشجویان سودمند است. این نوع سفرها نه تنها برای آموزش زبان دیگر انجام می شود، بلکه می تواند افراد را با آداب، رسوم و فرهنگ های مناطق دیگر آشنا سازد. محققان اظهار کردند: این نوع گردشگری در سال های اخیر بسیار متفاوت شده است و باید بدانیم که بسیاری از زبان ها در مناطق خود به آن صورتی که تصور می شود، قابل استفاده نیستند.