گسترش بوم‌گردی اقدامی منحصربه‌فرد برای گردشگری كشور است
شنبه، 17 شهريور 1397     ساعت: 13:04
به گزارش خطوط پروازی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: «گسترش اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي اقدام منحصر‌به‌فردي براي حركت روبه‌رشد گردشگري كشور است.» هاجر چناراني با تأكيد بر اينكه در شرايط كنوني، توسعه گردشگري يكي از محورهاي اساسي براي پيشبرد اهداف توسعه است، گفت: «براي نقش‌آفريني اثربخش اين حوزه بايد به زيرساخت‌هايي نظير هتل ها و استانداردسازي خدمات آن ها اهتمام وي‍ژه داشت.» او ادامه داد: «گسترش اقامتگاه‌­هاي بوم‌­گردي اقدام منحصر به فردي است كه مي‌­تواند عامل مهمي براي حركت رو به رشد گردشگري كشور باشد و بسياري از كاستي‌هاي ما در زمينه كمبود هتل ها با گسترش بوم‌گردي­ قابل حل خواهد بود.» نماينده مردم فيروزه و نيشابور درمجلس شوراي اسلامي، خاطرنشان كرد: «در كنار ايجاد اقامتگاه‌هاي بوم‌گردي، بايد در راستاي احيای ميراث ناملموس كه طيف وسيعي از آيين ها و سنت هاي جوامع محلي ما را در بر مي گيرد، نيز گام برداشت.» اين نماينده مردم در مجلس دهم، با اشاره به لزوم تخصص‌گرايي و شايسته سالاري براي پويايي هر چه بيشتر صنعت گردشگري كشور، يادآور شد: «ما بايد تلاش خود را براي رسيدن به استانداردهاي جهاني با حفظ معيارها و ارزش هاي خود، بيش از پيش گسترش دهيم.»