گردشگران خارجی چگونه احساس امنیت می کنند؟
دوشنبه، 12 شهريور 1397     ساعت: 12:25
به گزارش خطوط پروازی،گردشگری یکی از فعالیت هاییست که از طریق آن می توان اقتصاد تک بعدی متکی به نفت را به اقتصادی متنوع و پویا تبدیل کرد. امروزه اهمیت صنعت گردشگری و تاثیر آن بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، زیست و محیطی و فرهنگی بر کسی پوشیده نیست و تمامی کشورها تلاش می کنند تا این صنعت را به صورت پایدار در کشورشان رونق بخشند. اما برای اینکه یک کشور بتواند این صنعت را توسعه دهد، عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند. یکی از این عوامل ایجاد حس امنیت در گردشگران خارجی است. پس از اینکه دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کشورهای افغانستان و عراق را به عنوان مهم ترین بازارهای هدف گردشگری ایران معرفی کردند، بسیاری از اساتید و حتی دانشجویان رشته جهانگردی، نسبت به این انتخاب واکنش نشان دادند و انتقاداتی را مطرح کردند. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. یکی از این عوامل، امن کردن کشور و ایجاد حس امنیت در گردشگران خارجی است. امنیت به مفهوم کلی، سلامت، آرامش و رفاه فرد و ثبات جامعه و محفوظ ماندن از آسیب توسط دیگران را شامل می شود. تبلیغات منفی که بسیاری از رسانه های خارجی در مورد ایران انجام می دهند و البته برخی از اقدامات مسئولان خودمان باعث شده است تا در ذهن مردم بسیاری از کشورها، ایران کشوری باشد که امنیت در آن به طور کامل برقرار نیست.با تمام این اوصاف، کم شدن حس امنیت در گردشگران اروپایی، تنها یکی از عواملیست موجب کاهش ورود آن ها به ایران می شود و عوامل دیگری همچون کاهش تعداد پروازهای مستقیم و … هم در این زمینه نقش دارند. حال باید دید تا با انتخاب کشورهای افغانستان و عراق به عنوان بازارهای هدف اصلی ایران و با تمام حواشی که در روزهای اخیر پیرامون آن رخ داده، چه بر سر صنعت نوپای گردشگری کشورمان خواهد آمد.