رز بسیار گران قیمتی که تنها در کویر می روید!
دوشنبه، 12 شهريور 1397     ساعت: 11:37
به گزارش خطوط پروازی، یکی از عجیب ترین گل های جهان رز صحرایی نام دارد. محل وجود این گل ها در برخی از نقاط صحرایی دنیا است و به همین دلیل به آن رز صحرایی می گویند اما باید بدانید که این گل ها از هیچ دانه و قلمه ای رشد نمی کنند! گلی است که تنها آن را می توان در صحراها پیدا کرد اما باید بگوییم که نه هر صحرایی، تنها برخی از صحراهای جهان هستند که می توانند بستر شکل گیری این گل زیبا و پایدار باشد. این گل های زیبا و دیدنی رنگی به زیبایی صحرا دارند، رنگ شن های طلایی و با ظاهری پفکی.این گل ها تنها در صحراها و نقاط مناسب برخی از کشورها همچون تونس، الجزایر، مصر، مراکش، قطر، امارات، جزایر قناری در اسپانیا، مکزیک، استرالیا و نامبیا و برخی از دیگر کشورها که در اقلیم جغرافیایی آن ها معمولا بیابان های شنی فراوان وجود دارد، به وجود می آیند. یکی از مواد اولیه برای به وجود آمدن این گل زیبا و شنی لازم است، ماده ای معدنی و عجیب و اسیدی است که تنها در صحرا به وجود می آید. این گل زیبا را اکثرا بومیان منطقه و توریست ها یا به عنوان سوغاتی می فروشند و یا به عنوان سوغاتی با خود به همراه می برند.یکی از مواد اولیه برای به وجود آمدن این گل زیبا و شنی لازم است، ماده ای معدنی و عجیب و اسیدی است که تنها در صحرا به وجود می آید. این گل زیبا را اکثرا بومیان منطقه و توریست ها یا به عنوان سوغاتی می فروشند و یا به عنوان سوغاتی با خود به همراه می برند.