وام بازنشستگان ۵میلیونی شد
شنبه، 16 تير 1397     ساعت: 14:16
اقتصاد آنلاین: جمشید تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش، دومین بنگاه بزرگ کشور است که ۵۶ درصد آن را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند. وی افزود:حقوق بازنشستگان با ۱۹% افزایش از ۱میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. تقی زاده گفت: تسهیلات بازنشستگان با همکاری بانک صادرات از ۴میلیون به ۵ میلیون افرایش پیدا خواهد کرد. وی ادامه داد: همچنین تعداد وام گیرندگان از ۳۰۰هزار نفر به ۴۰۰هزار نفر افزایش می‌یابد. تعداد مشمولان بسته‌های سفری بازنشستگان از ۱۰۰هزار نفر به ۲۰۰هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد. مدیر عامل صندوق بازنشستگی اظهارکرد:همچنین کمک هزینه سفر‌های بازنشستگان از ۶۶۰هزار تومان به ۷۴۰هزارتومان افزایش خواهد یافت. ور درمورد رفاه کارت بازنشستگان گفت: رفاه کارت بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان از شهریور ماه در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت. وی به صداوسیما پیشنهاد میکنم یک نود اجتماعی مثل نود ورزشی ساخته و پخش کند.