آغاز کارشناسی و حسابرسی اموال فرهنگی کاخ‌موزه‌های سعدآباد
دوشنبه، 21 خرداد 1397     ساعت: 14:46
به گزارش سفر نیوز، پروژه‌های حسابرسی از دفاتر اموالی و کنترل اموال موجود در مخازن سعدآباد و کارشناسی اموال فرهنگی مجموعه سعدآباد توسط واحد اموال این مجموعه آغاز شد. واحد اموال مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به منظور شفاف سازی حساب‌های اموالی، با همکاری اداره اموال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ذیحساب سازمان مذکور، اقدام به حسابرسی از دفاتر اموالی و کنترل اموال موجود در مخازن کرده و این پروژه از کاخ موزه ملت آغاز شده است. این واحد همچنین در راستای عمل به رسالت فرهنگی خود اقدام به کارشناسی اموالی که تاکنون کارشناسی نشده و یا نیاز به کارشناسی مجدد دارند، با همکاری گروهی از کارشناسان اداره کل موزه ها نموده است و پروژه مذکور از فرش‌های ساختمان نیم قرن کودکی آغازشده و در سایر کاخ ها و موزه ها نیز انجام خواهد شد. مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد دارای حدود 200 هزار قلم شیء ارزشمند فرهنگی‌تاریخی و موزه ای، و 18 کاخ و بنای تاریخی است.