پیشنهاد قطع یارانه ۳۰ میلیون نفر برای مقابله با تحریم‌ها
يکشنبه، 20 خرداد 1397     ساعت: 15:58
سرویس سیاسی فردا: در یک تصمیم آشکار وزارت خزانه دارى آمریکا در تلاش براى فروپاشى اقتصاد ایران و از این طریق ایجاد آشوب در ایران است تا آنگاه کار به دیگر سازمان‌ها و وزارت خانه هاى دولت ترامپ یعنى به سى آى اى و پنتاگون برسد. براى ایران تقریبا روشن شده است که اروپا نمى خواهد اقتصاد ایران را نجات دهد. اروپا مى خواهد که ایران از یکسو به فعالیت هاى هسته اى پیش از برجام خود بازنگردد و از سوى دیگر در برابر فشارهاى افتصادى و فروپاشى اقتصادى و اجتماعى خود راه سکوت و تحمل را پیشه کند. این نیز روشن است که بخشى از شرایط نامطلوب اقتصادى ایران حاصل عملکر نامناسب مدیران و رقابت هاى جناحى است. یک واکنش مناسب دولتمردان ایران در برابر چنین شرایطى مى تواند اصلاح وضعیت پرداخت یارانه هاى نقدى باشد. رقمى که سالانه تا ١٠ میلیارد دلار را به خود اختصاص مى دهد. هم اکنون در ایران بیش از ٧٧ میلیون نفر ایرانى به طور ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان یارانه دریافت مى کنند، این در حالى است که دریافت یا عدم دریافت این رقم در زندگى ده‌ها میلیون شهروند ایرانى تغییرى حاصل نمى کند. همزمان میلیون‌ها ایرانى در حاشیه شهر‌ها و روستاهاى دور افتاده به دریافت همین رقم اندک وابسته و نیازمند هستند. در یک گام مناسب و موثر دولت ایران مى تواند یارانه حداقل ٢٠تا ٣٠ میلیون ایرانى را قطع کند و همزمان مبلغ دریافتى نیازمندان را که حدود ١٠ میلیون تن برآورد مى شود را از ٤٥ هزار تومان به ١٠٠ تا ١٢٠ هزار تومان در ماه برساند. در واقع دولت ایران مى تواند بدون افزودن هر گونه هزینه اى به مخارج خود، گامى موثر و مثبت براى افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر خود، نزدیک‌تر شدن به عدالت اجتماعى و تقویت أقشار آسیب پذیر خود در برابر برنامه‌ها و طرح هاى وزارت خزانه دارى ایالات متحده بردارد.