مدیر‌ مسئول «شرق» مجرم شناخته شد
يکشنبه، 20 خرداد 1397     ساعت: 15:57
خبرگزاری تسنیم: سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: براساس رأی اعضای هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول و نویسنده روزنامه شرق با سه ردیف اتهامی، مجرم شناخته شدند. احمد مومنی‌راد با اشاره به بررسی دو پرونده اتهامی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیئت منصفه اظهار کرد: این جلسه که در شعبه ششم دادگاه مطبوعات به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد، رحمانیان؛ مدیر‌مسئول روزنامه شرق و محمد‌علی یعقوبی؛ نویسنده این روزنامه به اتهامات توهین، افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند. سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات افزود: با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر‌مسئول روزنامه شرق مستحق تخفیف دانسته شد اما نویسنده آن به دلیل اینکه در دادگاه حضور نداشت، مستحق تخفیف دانسته نشد. وی درباره پرونده دوم هم تصریح کرد: این پرونده مربوط به اتهام مدیر مسئول سایت خبری "شمانیوز" با عنوان اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیئت منصفه دادگاه مطبوعات وی را مجرم ندانست.