حکم سرپرستان ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌های سمنان و خوزستان به مدیرکلی ارتقا یافت
چهارشنبه، 22 فروردين 1397     ساعت: 14:48
به گزارش سفر نیوز، در احکام جداگانه‌ای از سوی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، حکم سرپرستان ادارات کل میراث‌فرهنگی استان‌های سمنان و خوزستان به مدیرکلی ارتقا یافت. علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در احکام جداگانه‌ای، حکم سرپرستان ادارت کل میراث‌فرهنگی استان‌های سمنان و خوزستان را به مدیرکلی ارتقا داد. بر اساس احکام صادر شده از سوی مونسان، محمد جهانشاهی و علیرضا ایزدی با ارتقای حکم سرپرستی به ترتیب به‌عنوان مدیران کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان‌های سمنان و خوزستان معرفی شدند.