ایراد فرمانداری به گرانی نرخ بلیت مترو
دوشنبه، 21 اسفند 1396     ساعت: 13:02
خبرگزاری فارس: عضو هیات تطبیق فرمانداری تهران گفت: شهرداری می‌گوید دولت در خصوص مترو کمک نمی‌کندو بار مترو بر دوش شهرداری است، اما نباید فشار مضاعفی بر روی مردم هم ایجاد شود و باید در مورد بلیت مترو و درصد‌های افزایشی آن بررسی دقیق تری کنیم. محمد قانبیلی با حضور در جمع خبرنگاران از تصویب کلیات بودجه ۱۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال ۱۳۹۷ در هیات تطبیق فرمانداری خبر داد. وی گفت‌: بودجه خوبی بسته شده بود؛ تنها چند ایراد شکلی و جزئی داشت که مقرر شد برای اصلاحیه به شورای اسلامی شهر تهران باز گردانده شود تا این ایرادت کوچک نیز برطرف شود. این مقام مسئول در خصوص بررسی قیمت مصوب بلیت مترو در شورای اسلامی شهر تهران و بررسی آن در فرمانداری گفت: بر اساس قانون، افزایش هر خدمت و جنسی باید با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد، اما درصد افزایش بلیت مترو بیشتر از ۱۰ درصد است که باید آن نیز بررسی شود. عضو هیات تطبیق فرمانداری تهران تاکید کرد: مسئولان شهرداری معتقد هستند که دولت در خصوص مترو کمک نمی‌کند و وعده‌هایش محقق نشده است و بار مترو بر دوش شهرداری است، اما نباید فشار مضاعفی بر روی مردم هم ایجاد شود و باید در مورد بلیت مترو و درصد‌های افزایشی آن بررسی دقیق تری کنیم.