نماینده دادستان: اتوبوس مرکز تصمیم گیری دراویش بود
دوشنبه، 21 اسفند 1396     ساعت: 12:57
خبرگزاری مهر: نماینده دادستان تهران اقدامات دراویش اغتشاشگر را سازمان یافته دانست و گفت: این ساده لوحانه است که بگوییم براساس عصبانیت لحظه‌ای چنین حادثه‌ای رخ داده است. قاضی محمد شهریاری در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات محمدرضا ثلاث خطاب به دادگاه گفت: صحبت‌های من با اجازه ماده ۳۹۹ قانون آئین دادرسی کیفری انجام می‌شود و در راستای این ماده با توجه به اینکه تشریفات قانونی در جلسه رسیدگی لحاظ شده است، نکاتی قابل طرح است. نماینده دادستان تهران افزود: این ساده انگارانه است که عصبی بودن لحظه‌ای متهم را موجب حمله بدانیم. در همان شب یعنی ۳۰ بهمن و اول اسفند دو دستگاه خودروی دیگر پرشیا و سمند به سمت مأموران حمله کرده و آنان را مورد ضرب و جرح قرار داده به طوری که خودروی سمند حرفه‌ای رانندگی می‌کرده است. سوال اینجاست که آیا این راننده‌ها عصبی بوده اند و کتک خورده اند؟ پس چرا حمله کردند مشخص است که این اقدامات سازمان یافته بوده است. اتوبوس مرکز تصمیم گیری دراویش بود شهریاری تصریح کرد: اتوبوسی که ثلاث راننده آن بوده است مرکز تصمیم گیری و نه استراحت بوده است. مالک اتوبوس هم در بین دستگیر شدگان بودند. نماینده دادستان تهران با اشاره به اظهارات روز گذشته متهم در جلسه دادگاه گفت: متهم در جلسه روز گذشته اظهار داشت که جلوی چشم خود را نمی‌دیدم، اما فیلم موجود در پرونده بیانگر چیز دیگری است، چرا که او به سمت راست می‌زند، سپس فرمان را به سمت چپ و مجددا به راست و سپس مستقیم می‌راند، بنابراین متوجه عملکرد خود بوده است. توقف ایشان بعد از حمله هم ارادی نبوده است، بلکه، چون به مانع خورده بود متوقف شده است. وی افزود: متهم اعلام کرده بود که پس از کتک خوردن این کار را کرده است، اما در تحقیقات سوال شد که آیا اصلا این سه مامور را می‌شناخته و آیا این‌ها موجب عصبانیت او شده اند که در پاسخ گفته بود خیر، من این‌ها را نمی‌شناسم. نماینده دادستان گفت: ثلاث در بین همه متهمان گواهینامه پایه یک داشته و رانندگی با اتوبوس را می‌دانسته است. همچنین متهم در پاسخ به این سوال که آیا عضو گروه درویشی هستید، گفته بودم نیستم که این نیز دروغ است، چرا که خود او نیز از دراویش است. ایشان برخلاف اظهارات وکیل از سلامت روان کامل برخوردار هستند. نماینده دادستان تهران با اشاره به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص گفت: دادستانی نیز درخواست اشد مجازات را دارد.