بارش های ایران به ۸۹.۵ میلیمتر رسید
شنبه، 19 اسفند 1396     ساعت: 12:34
خبرگزاری تسنیم: مجموع بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهر ۹۶) تا ساعت ۱۸:۳۰ روز هفدهم اسفندماه به ۸۹.۵ میلیمتر رسید. ثبت ۸۹.۵ میلی‌متر بارش در سال جاری در حالی است که مقدار بارش‌ها در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰.۹ میلی‌متر ثبت شده که مقایسه این دو رقم، نشان‌دهنده کاهش ۴۰.۷ درصدی بارش‌ها در سال جاری است. همچنین میزان بارش‌های ایران در مدت مشابه در ۴۹ سال گذشته (درازمدت) به‌طور متوسط ۱۶۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه با میزان بارش‌های سال جاری، از کاهش ۴۴.۱ درصدی بارش‌ها در سال آبی ۹۷ ــ ۹۶ حکایت دارد. در این مدت پربارش‌ترین نقطه کشور "رامسر - صفارود" در استان مازندران با ثبت ۸۴۱ میلیمتر بارش و کم‌بارش‌ترین نقطه کشور "هوشک-سراوان" و "ایستگاه باران‌سنجی امور آب سیستان" در استان سیستان و بلوچستان با ثبت ۳.۳ میلیمتر بارش بوده است.