پاداش شرکت نیوزیلندی برای کارمندان دوچرخه‌سوار
چهارشنبه، 16 اسفند 1396     ساعت: 13:15
خبرگزاری ایسنا: یک شرکت نیوزیلندی به کارمندانی که با دوچرخه در محل کار خود حاضر شوند پنج دلار در روز پرداخت می‌کند. این شرکت نیوزیلندی که در شهر کرایست چرچ واقع است به منظور انرژی بخشیدن به کارمندان خود قصد دارد به افرادی که با دوچرخه در محل کار حاضر شوند روزانه پنج دلار پرداخت کند. کرایست چرچ بیش از هر شهر دیگر نیوزیلند دوچرخه سوار دارد. به گفته وزیر حمل و نقل نیوزیلند وجود مسیر‌های ایمن برای دوچرخه سواری موجب شده کرایست چرچ شهری شاد و سالم و از ترافیک دور باشد. به گفته مدیران این شرکت درصورتیکه کارمندان برای بیش از شش ماه رفت و آمد به محل کار با دوچرخه را ادامه دهند مبلغ دریافتی آنان دو برابر شده و روزانه به ۱۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین، یکی از مدیران این شرکت گفت: کارمندان ابتدا این طرح را شوخی و کار خنده آوری تلقی کردند، اما دریافت صد‌ها دلار پاداش در سال وسوسه انگیز است و اکنون چند نفر از آنان با دوچرخه در محل کار خود حاضر می‌شوند.