طنز؛ فرق مریخ و خاورمیانه
شنبه، 21 بهمن 1396     ساعت: 11:59
پوریاعالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت: ١- توی مریخ یک پرونده فساد اقتصادی یا غیراقتصادی رو می‌شود چهار نفر استعفا و ٤٠ نفر استغفار می‌کنند. توی خاورمیانه چی؟ الف- طرف شاکی می‌شود که چقدر بی‌جنبه‌اید. ب- طرف می‌رود صداوسیما تقدیر می‌شود. پ- طرف سلفی جدید از خودش منتشر می‌کند. ت- شاکی می‌رود از طرف عذرخواهی می‌کند. ٢- توی مریخ وقتی در جامعه شکاف اقتصادی به وجود می‌آید، سعی می‌کنند شکاف را پر كنند. توی خاورمیانه چی؟ الف- میگن حالا شکاف برداشته، خوبه که باز جر نخورده. ب- نخ و سوزن می‌آورند و درز دهان منبع خبر را می‌دوزند. پ- در مراسم باشکوهی از شکاف به‌وجودآمده به‌عنوان بزرگ‌ترین شکاف جهان رونمایی می‌کنند. ت- بودجه تخصیص می‌دهند که فاصله بین دو شکاف در جامعه سریعا با یک پل دوطبقه رفع شود. ٣- توی مریخ مردم آزاد هستند که هرطوری که دوست دارند زندگی کنند. توی خاورمیانه چی؟ الف- توی خاورمیانه مردم آزادند که مریخی‌ها هرطوری دوست دارند آزادانه در مریخ زندگی کنند. ب- توی خاورمیانه مردم آزادند که مریخی‌ها آزادند. پ- توی خاورمیانه مردم آزاد هستند که هرطوری که دوست دارند مریخی‌ها آزادانه زندگی کنند. ت- مردم آزادند، اما حق ندارند از خاورمیانه بروند مریخ و اگر رفتند مریخ، اگر برگشتند دیگر آزاد نیستند. ٤- توی مریخ نفت وجود ندارد و مردم و مسئولان زندگی خودشان را می‌کنند. توی خاورمیانه چی؟ الف- چی میگی؟ بدون نفت مگه میشه زندگی کرد؟ ب- پس بودجه رو با چی می‌بندند؟ پ- پس چطوری ماشین وارد می‌کنند؟ ت- پس چطوری میگن به خودکفایی رسیدیم؟ ٥- توی مریخ هوا و اینترنت وجود ندارد. توی خاورمیانه چی؟ الف- پس شبیه تهرانه. چون توی تهران، هم هوا و هم اینترنت خوب وجود نداره. ب- حالا هوا وجود نداره مهم نیست، ولی اگه اینترنت نیست چی‌رو لایک می‌کنند؟ پ- اینترنت ندارند چطوری اینفلوئنسر میشن؟ ت- هوا چی هست؟