رتبه هفتم ایران با ثبت ده اثر در فهرست حافظه جهانی یونسکو
يکشنبه، 8 بهمن 1396     ساعت: 11:03
به گزارش سفرنیوز ، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی در نخستین کارگاه تبیین حافظه جهانی و چگونگی معرفی آثار ویژه کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با این موضوع در همدان افزود: شاهنامه بایسنقری، وقف نامه ربع رشیدی ، مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی ، التفهیم ابوریحان بیرونی ، خمسه نظامی گنجوی ، ذخیره خوارزمشاهی، مجموعه برگزیده نقشه های دوره قاجار ایران ، کلیات سعدی و المسالک و الممالک اصطخری از این آثار هستند. حافظه جهانی عنوان برنامه ای از یونسکو است که با هدف افزایش آگاهی همگانی ، حفاظت پایدار و دسترسی همه انسانهای جهان به میراث مستند بشر تدوین، و نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز شد . آقای نظری خاطر نشان کرد : در حافظه جهانی ، آثاری که دارای اصالت و معیارهای ارزشمند زمان ، مکان و یا موضوع باشند در سه فهرست ملی - منطقه ای و جهانی به ثبت می رسند و هر کشور ۲ سال یکبار می تواند حداکثر ۲ اثر برای ثبت در فهرست حافظه جهانی به یونسکو پیشنهاد دهد. حافظه جهانی یونسکو تاکنون ۳۴۸ اثر از صد کشور جهان را در خود جای داده است. ایران در سال ۸۴ پس از گذشت ۱۴ سال، از پایه گذاری حافظه جهانی به این برنامه پیوست.