سرعت اشتغال در گردشگری ۲.۵ برابر سایر بخش‌هاست
چهارشنبه، 4 بهمن 1396     ساعت: 14:52
به ­گزارش خطوط پروازی ، ­­علی ربیعی در آیین گشایش یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران افزود: آثار سیاسی گردشگری جنبه‌ای است که کمتر به آن توجه شده، اما از اهمیت زیادی برخوردار است. وی با بیان اینکه ملت ایران از ارتقای وضعیت گردشگری به نشاط و توسعه می‌رسد، گفت: دو موضوع مهمی که مساله اصلی وزارت کار است یعنی ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی و رفع فقر، هر دو با توسعه گردشگری قابل دسترسی است. ربیعی تاکید کرد: بحث خدمات گردشگری موضوع مهمی است که باید قوانین تشویقی برای آن وضع شود که این منجر به ارزش افزوده و اشتغال می‌شود. ­ وی افزود: در شورای اشتغال برای توسعه درست گردشگری هفت مسیر گردشگری در ایران را استخراج کرده ایم که باید توسعه گردشگری بر روی پایه‌های آن بنا شود. ربیعی گفت: رتبه اول میزان اشتغال در سال ۹۵ به صنعت گردشگری اختصاص داشته با اینکه در آن زمان این صنعت کمتر مورد توجه بوده است.