تصرف غیرقانونی یک اردوگاه در منطقه 22 تهران
يکشنبه، 17 دی 1396     ساعت: 11:07
ایسنا: یک عضو شورای شهر تهران از شهردار تهران درخواست کرد که درخصوص تصرف غیرقانونی اردوگاه شهید میرحسینی در صحن شورا گزارشی ارائه شود. محمد علیخانی در سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به تصرف غیر قانونی اردوگاه شهید میرحسینی در دوره مدیریت شهری جدید در منطقه 22 تهران گفت:‌ این اردوگاه به مساحت 24 هکتار برابر اخبار حاصله متعلق به شهرداری تهران است که در دوره مدیریت جدید به صورت غیر قانونی تصرف شده است. وی اضافه کرد که نیاز است گزارشی توسط شهرداری تهران در صحن شورا در خصوص تصرف غیرقانونی این اردوگاه ارائه شود. به گزارش ایسنا محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در پی تذکر علیخانی در خصوص تصرف این اردوگاه، گفت:‌ شهردار تهران در نامه‌ای ضمن اعلام تصرف این اردوگاه، از شورای شهر درخواست کمک و پیگیری کرده است.