جنگلی که درو می شود
چهارشنبه، 13 دی 1396     ساعت: 12:30
خبرگزاری میزان - خلیل غلامی: اجاره برداشت از منطقه جنگلي شفارود (گیلان) به شرطی صادر شده بود که به جای درخت های پیر درختان تازه کاشته شود. اما چندیست که به بهانه کارخانه کاغذ و مصرف روستائیان فقط جنگل درو می شود بی آنکه تنه جوانی را به خود ببیند.