توقف عملیات آواربرداری در محدوده بافت تاریخی یزد
شنبه، 9 دی 1396     ساعت: 15:19
به گزارش سفرنیوز ، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری در خصوص موضوع آواربرداری غیر اصولی ساختمانی در بافت تاریخی شهر جهانی یزد گفت :با حضور یگان حفاظت و معاونت میراث فرهنگی کار آوار برداری تعطیل شد و در این خصوص واحد حقوقی اداره کل استان موضوع را پیگیری خواهد کرد. دانش یزدی افزود :پلاک ثبتی شماره 3126 بخش 3 یزد از طریق شهرداری در سال 1392 از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد جهت ساخت و ساز و اخذ پروانه برای 3 طبقه استعلام به عمل می آورد که توسط اداره کل با توجه به مخروبه بودن بنا و عدم وجود ارزش تاریخی با تخریب و نوسازی موافقت می گردد؛ وی اشاره کرد : این موافقت منوط به تایید نقشه های معماری طبق ضوابط بافت قدیم یزد در طبقات زیرزمین و همکف بوده است. در سال 1393 مالک نسبت به ارسال نقشه های معماری جهت بررسی اقدام و در سال 1394 نقشه ها با توجه به ضوابط بافت تاریخی یزد تایید و به شهرداری ناحیه تاریخی ارسال می گردد و براساس آن پروانه ساخت توسط شهرداری صادر می گردد. دانش یزدی گفت: با توجه به اینکه بخشی از ساختمان از سال 1392 مخروبه بوده، مالک براساس مجوز قبلی نسبت به تخریب بخش های باقی مانده به صورت دستی اقدام نموده است. تصاویر و اقدامات روز جمعه 8 دی ماه نیز مربوط به آوار برداری و نخاله برداری تخریب های موجود هست که با بیل مکانیکی در حال انجام بوده است که با حضور نیروهای یگان حفاظت و فنی میراث استان تعطیل شد. وی اشاره کرد :با توجه به ثبت جهانی بافت تاریخی یزد، و تغییر برخی شرایط ورود ماشین آلات سنگین به محدوده عرصه بافت جهانی مشکل آفرین است و می بایست با روش های دیگری آواربرداری ها و اقدامات در راستای توسعه و حفاظت صورت بگیرد که در این مورد با مالک این بنا مذاکره شده است تا تجدید بنای فوق با حمایت های لازم از سوی میراث فرهنگی و در نظر گرفتن کلیه ضوابط عرصه و صرفاً با بهره مندی از شیوه ساخت و تکنیک های سنتی انجام شود