اعلام زمان شروع کلاسها ۱۳ دانشگاه برتر کشور +جدول
دوشنبه، 13 شهريور 1396     ساعت: 12:43
خبرگزاری مهر: دانشگاه های کشور از جمله ۱۳ دانشگاه برتر باتوجه به آغاز شهریورماه و نزدیک شدن به مهرماه تقویم آموزشی نیسمال تحصیلی اول ۹۶-۹۷ را اعلام کردند. براساس اعلام این دانشگاه ها کلاس های درس اغلب آنها از ۲۵ شهریورماه آغاز می شود و پایان کلاس های درس نیسمال اول تحصیلی این دانشگاه ها نیز نیمه دی ماه به پایان می رسد. جدول تقویم آموزشی دانشگاه های برتر کشور ردیف دانشگاه شروع کلاس پایان کلاس آغاز امتحانات ۱ تهران یکم مهر ۲۰ دی ۲۳ دی ۲ صنعتی امیرکبیر ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۳ علامه طباطبایی ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۴ شهید بهشتی ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۵ صنعتی شریف ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۶ علم و صنعت ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۷ خواجه نصیر یکم مهر ۲۱ دی ۲۳ دی ۸ اصفهان ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۴ دی ۹ تربیت مدرس یکم مهر ۲۰ دی ۲۳ دی ۱۰ صنعتی اصفهان ۱۹ شهریور ۱۹ دی ۲۴ دی ۱۱ فردوسی مشهد ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۲۳ دی ۱۲ شیراز ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی ۱۳ تبریز ۲۵ شهریور ۱۳ دی ۱۶ دی طبق اعلام دانشگاه های برتر کشور امتحانات نیسمال اول تحصیلی آنها نیز از 16 دی ماه آغاز می شود.