انتقاد الهیان ازبه‌کارگیری نزدیکان برخی‎مسئولان به‎نام جوان‌گرایی
چهارشنبه، 8 شهريور 1396     ساعت: 09:59
باشگاه خبرنگاران: عضو جمنا گفت: اگر به نام جوان‌گرایی منتسبان به مسئولان به کار گرفته شوند نوعی رویه غلط در کشور باب می‌شود. زهره الهیان عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، درباره آسیب‌های به کارگیری نزدیکان برخی مسئولان در پست‌های مدیریتی به نام جوان‌گرایی، اظهار داشت: اگر بناست در دولت دوازدهم مدیران جوان تربیت کنیم، باید اصل شایسته سالاری را معیار قرار دهیم. وی با بیان اینکه ضرورت به کارگیری نیروهای جوان نخبه و توانمند در عرصه مدیریت میانی کشور بر کسی پوشیده نیست، گفت: اگر نگاه دولت به آینده، کلان و براساس دور اندیشی باشد، برای پیشرفت کشور و اهداف آن راه‌گشا است. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه بعضا می‌بینیم به اسم جوانگرایی برخی آقازاده‌ها یا منتسبان به مسئولان در راس مدیریت‌ها قرار می‌گیرند و این نگاه تبعیض آمیز بیش از آنکه برای پیشبرد اهداف کشور به نسل جوان کمک کند، موجب سرخوردگی آنان می‌شود. الهیان خاطر نشان کرد: به کارگیری نزدیکان و فرزندان برخی مسئولان، در سمت‌های مدیریتی به نوعی انگیزه نیروهای جوان و نخبه کشور را از بین می‌برد بنابراین اگر به نام جوان‌گرایی منتسبان به مسئولان بکار گرفته شوند، نوعی رویه غلط در کشور باب می‌شود که آثار و تبعات منفی فراوانی در جامعه دارد.