کدام کشور عربی در کودتای ترکیه نقش داشت؟
يکشنبه، 25 تير 1396     ساعت: 12:29
العالم:"محمد اجیت" در مقاله خود تاکید کرد که در سخنان خود به اظهارات منابع اطلاعاتی ترکیه تکیه می کند مبنی بر آنکه تامین مالی کودتای ترکیه توسط امارات صورت گرفته است. وی افزود: محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی پس از حوادث پارک گزی با رییس جمهور ترکیه تماس گرفت و گفت در صورتی که بخواهد از ترکیه خارج شود امارات می تواند او را میزبانی کند.